Hammadde Üretim

 

Kimya ana sanayi kolu içerisinde bulunan ilaç, medikal, gıda, tarım, tekstil, boya, metal döküm ve işleme, yapı kimyasalları gibi tüm üretim sektörlerinde ihtiyaç duyulan organik ve inorganik hammaddelerin ar-ge çalışmalarının yapılması BİYOTEZ laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Müşteri odaklı tasarımının tamamlanması ardından pilot üretim ile büyük ölçek üretime hazır hammadde ortaya çıkartılmaktadır. Özel formülasyonların gizlilik ilkesi içerisinde tamamlanması ile patent alınmasına yönelik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

 

 

 

 Partikül Üretimi

 

BİYOTEZ Firması olarak BYTZ Partikül kataloğunda yer aldığı şekilde farklı derişim ve büyüklüklerde polimer, altın, silika, gümüş, manyetik, core-shell, metal oksit gibi mikro- ve nano-partiküller ile bu partiküllerin yüzeyleri farklı fonksiyonel gruplarla (karboksil (COOH), amin (NH2), alkol, floresan boya, epoksi, streptavidin, biyotin, tiyol, vinil, PEG, PVP, maleimid, alkil, aminoasit, vb.) modifiye edilerek üretilebilmektedir.Katalogda yer alan ürünler dışında çeşitli uygulamalardaki kullanım ihtiyaçlarınıza göre isteğe bağlı (custom made) mikro- ve nano-partikül üretimi sunmaktayız. İsteğe göre malzeme tipi, partikül boyutu, boy dağılımı, yüzey fonksiyonel grupları, gibi partikül özellikleri seçebilmekte ve bu verilere bağlı olarak da size özel partikül dizayn edilebilmektedir. Ayrıca mikro- ve nano-partiküllerin yüzeyleri enzim, protein, ligand, ilaç molekülleri gibi maddeler ile kaplanabilmektedir.
BYTZ partikülleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sarf maddesi olarak satın alınabilmektedir. Projelerde (TÜBİTAK, TEYDEB, KALKINMA AJANSI, KOSGEB vb gibi) bütçe kısmında sarf malzemesi olarak yazılarak temin edilebilmektedir.
Ayrıca proje sahibinin isteği doğrultusunda iki tarafın anlaşması ile proje süresince hem teknik destek hem de belirli miktarda partikül tedariki yapılabilmektedir. Bu sayede, proje boyunca partikül konusunda karşılaşılabilecek sorunlar giderilmiş olacaktır.

 

Dökümanı İndir

Üretim Ar-Ge ve Danışmanlık


 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm üretim konularında müşteri odaklı problemlere bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla çözüm sunmak için gerekli olan araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmakta ve üretim prosesinin her aşamasında gerekli olan mekanik tasarım ve makine ile teçhizat üretimi hizmeti verilmektedir. Ürün üretimine yönelik mühendislik yaklaşımı ile büyük ölçekte üretim teknolojilerinin sunulması ile müşterilerinin sektörlerinde lider olması gizlilik ilkeleri ile sağlanmaktadır.

 

Proje Ar-Ge ve Danışmanlık

 

Sanayinin geliştirmek istediği tüm konularda proje desteği ihtiyacı oluştuğunda projelendirme, proje yürütme ve sonlandırma hizmeti verilmektedir. Projenin tasarım ve sonuç raporunun yazılması ile proje bütçesinin yönetilmesini de kapsayan tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.